Search
Close this search box.

Casino Nieuws

Jaarverslag Kansspelcommissie (KSC) online

Kansspelcommissie KSC gokken kansspelen goksites casino's legaal illegaal 2023De Belgische regulator voor kansspelen heeft haar jaarverslag van 2022 gepubliceerd. De Kansspelcommissie (KSC) blikt hierbij terug op de realisaties die zorgen voor een betere bescherming van de (kans)speler.

Positieve punten

Voorzitster van de Kansspelcommissie, Magali Clavie, heeft zowel positieve als negatieve punten die ze wil aanhalen. De positieve punten luiden als volgt :

  • Het einde van de verplichte sluitingen als gevolg van de corona crisis, waardoor fysieke kansspelinrichtingen weer toegankelijk werden en dit opnieuw hoop gaf aan de uitbaters.
  • De verduidelijking van de regelgeving voor weddenschappen in dagbladhandels en de verlaging van de speellimiet bij online gokken. Beide aanpassingen waren broodnodig om een einde te maken aan een te lange periode van rechtsonzekerheid.
  • De onmiskenbare en toenemende doeltreffendheid van het EPIS – systeem.
  • Succesvolle ‘Illusion of Control’-campagne tijdens het WK voetbal in Qatar.
  • Een significante personeelsversterking zodat er een groter aantal controles op het terrein konden worden uitgevoerd.
  • De intensivering van de respectvolle en constructieve banden met de hulpsector, de operatoren, maar ook met andere belanghebbenden zoals het openbaar ministerie, de politie en het BIPT.

Negatieve punten

Uiteraard is niet alles rozengeur en maneschijn voor de KSC. De negatieve punten zijn de volgende :

  • De uitnodigingen tot dialoog die de KSC via adviezen, standpunten en andere mededelingen heeft gelanceerd, vonden niet altijd gehoor.
  • Thema’s en vraagstukken die de KSC graag hadden zien evolueren op wetgevend of reglementair vlak bleven dode letter.

Steeds meer (online) gokkers

Het aantal spelers dat gemiddeld één keer per week speelde steeg van 576.493 in 2021 naar 634.845 in 2022. Vergeleken met het jaar 2018 is het aantal spelers bijna verdubbeld.

Het aantal unieke actieve online spelers per dag steeg van 136.888 in 2021 naar 141.225 in 2022. Ook hier was een verdubbeling ten opzichte van 2018 merkbaar.

Door de coronapandemie was het bezoek aan een fysiek casino in 2020 en 2021 fors gedaald, maar in 2022 kende het bezoekersaantal terug een forse stijging.

EPIS – systeem

Het EPIS – systeem bundelt elektronisch alle uitgesloten kansspelers. Gedurende het jaar 2022 hebben 4.483 mensen er vrijwillig voor gekozen om zich in te schrijven bij EPIS. In totaal zijn er sinds de inwerkingtreding van EPIS in 2004 niet minder dan 43.762 vrijwillige uitsluitingen gedaan.

Voor elke vrouw die zich vrijwillig liet uitsluiten zijn er 3 mannen die zich hadden aangemeld. Het totaal aantal spelers dat werd uitgesloten na een verzoek van iemand anders is sinds de invoering gestegen naar 824. Het gaat dan voornamelijk over ongeruste partners of ouders van een probleemgokker.

Gigantische omzetstijging

Aan de hand van het Gross Gaming Revenue (GGR) kan men de omzet van de kansspelaanbieders in kaart brengen. De GGR is een maatstaf voor al het geld dat in een bepaalde periode door spelersverliezen wordt gegenereerd. Het wordt berekend door spelerswinsten af te trekken van het totaal ingezette bedrag.

Alle legale aanbieders van kansspelen, zowel online als offline, waren samen goed voor een GGR van € 1,2 miljard. Dit was voor ongeveer twee derde (67,18%) afkomstig uit online kansspelen. De KSC vroeg deze cijfers op bij de legale kansspelaanbieders.
Bij online kansspelen steeg de omzet van € 595 miljoen in 2020 naar € 812 miljoen in 2021. Dit is een stijging van maar liefst 36,40%. Bij de offline kansspelen was er sprake van een stijging: € 373 miljoen in 2020 naar € 397 miljoen (+6,39%) in 2021.

KSC pakt illegale aanbieders aan

Niet minder dan 141 illegale kansspelaanbieders werden door de KSC schriftelijk verzocht om hun activiteiten te staken. Er waren 108 van deze online kansspelaanbieders die zich plooiden naar de wensen van de KSC. De overige websites kregen een proces-verbaal aan hun broek.
De Kansspelcommissie heeft sinds 2018 in totaal voor € 4.796.752 aan geldboetes uitgedeeld aan illegale online casino’s. Slechts € 392.086 van dit bedrag werd tot nog toe geïnd.

Klaar voor meer?

In België vind je héél wat online casino’s, speelhallen en bookmakers die je de beste casino games en sportweddenschappen bieden.

Ontdek alle legale goksites hier:

Online Casino Nieuws

Ladbrokes.be Casino Gate of Olympus